K.V.K.K.

Aydınlatma Metni

Ticaret Bakanlığı Kooperatif Bilgi Sistemi kullanıcılarının; ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, ana-baba adı, TC Kimlik No, yerleşim yeri, iletişim bilgisi ve kooperatif ortaklık bilgileri gibi kişisel verilerini;

  1. Kooperatifçilik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması,
  2. Genel kurul belgelerinin elektronik ortamda üretilmesi,
  3. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  4. Denetim faaliyetlerinde kullanılması,
  5. Devlet desteklerinin ve ekonomik politikaların koordinasyonunda kullanılması,
  6. Devlet desteklerinin ve ekonomik politikaların koordinasyonunda kullanılması,
  7. Ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi; amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bu kişisel veriler,

1163 sayılı Kanunun 24 üncü ve ek 5 inci maddesi, 4572 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesi kapsamında, 6698 sayılı Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen; “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, kooperatif yöneticilerinin sağladığı formlar veya diğer kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen veri paylaşımı entegrasyonları üzerinden otomatik olarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kanununun, kişisel verisi işlenen kişinin haklarını düzenleyen 11 inci Maddesi kapsamındaki taleplerinizi dilekçe yoluyla Ticaret Bakanlığının “Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151 PK:06800 Çankaya / Ankara” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.